Om gården

Gården er grundlagt i 1880, men i dag er det kun bøgetræet i gårdspladsen, som er tilbage fra den tid. Vi købte gården i 1991.
Herefter har vi løbende udvidet ved opkøb og tilbygninger.

Kostalden er en løsdriftsstald med sengebåse. Malkningen foregår i en malkegrav. I sommerhalvåret går der kvier ude på græs.

Mælken leveres til Arla, og kød til Danish Crown. Inden mælken bliver hentet af tankbilen, hives varmen ud af mælken, og bruges til opvarmninger af boliger.

Gyllen fra dyrene kørers til et biogasanlæg, hvorfra vi får den afgassede biomasse tilbage, det bruges som gødning på markerne.

Vi dyrker majs, græs og korn . Vi ensilerer græs fire gange om året, majs én gang, og kornet høstes i august. Alle afgrøder som dyrkes på markerne bruges som foder til dyrene, halmen bruges som foder og strøelse.

På gården har vi foruden husdyrshold og plantavl også bondegårdsferie og eget ismejeri og gårdbutik.

Hveddegaard ca. 1900
Hveddegaard ca. 1950
Hveddegaard 1958, dette er det første farvebillede taget af gården.
Hveddegaard i 1991, året vi overtog gården.
Hveddegaard 1995