frontpage-image

Gården er grundlagt i 1880, men i dag er det kun bøgetræet i gårdspladsen, som er tilbage fra den tid. Vi købte gården i 1991.
Herefter har vi løbende udvidet ved opkøb og tilbygninger, så vi i dag har både malkekøer og planteavl.

Kostalden er en løsdriftsstald med sengebåse. Malkningen foregår i en malkegrav. Småkalvene bor udenfor i hytter hele året rundt.

Vi dyrker majs, græs og korn som foder til køerne, og bruger halmen som strøelse. Vi ensilerer græs fire gange årligt, majs én gang, og kornet høstes i august.

Alt der produceres på gården genbruges, overskudsvarmen fra nedkøling af mælken bruges til opvarmning af stuehuset, og alt gylle bliver afgasset ved det lokale biogasanlæg.

På gården har vi foruden husdyrshold og plantavl også bondegårdsferie og eget ismejeri og gårdbutik.

fb

Følg med i hvad der sker hos os på facebook

Kulinarisk_Vestjylland_logo_besk_ret(1)
bondegrdsferie
3ecf8a260650d3cc7185a9e6b561a026