frontpage-image

Gården er grundlagt i 1880, men i dag er det kun bøgetræet i gårdspladsen, som er tilbage fra den tid. Vi købte gården i 1991.
Herefter har vi løbende udvidet ved opkøb og tilbygninger, så vi i dag har både malkekøer og planteavl.

Kostalden er en løsdriftsstald med sengebåse. Malkningen foregår i en malkegrav. Svinestalden er helt traditionel.

Vi dyrker majs og græs om foder til køerne, samt korn til grisene. Vi ensilerer græs fire gange om årligt, majs én gang, og kornet høstes i august.

På gården har vi foruden husdyrshold og plantavl også bondegårdsferie og eget ismejeri og gårdbutik.

Gården fungerer også som besøgsgård.

fb

Følg med i hvad der sker hos os på facebook

Kulinarisk_Vestjylland_logo_besk_ret(1)
bondegrdsferie
3ecf8a260650d3cc7185a9e6b561a026